Çoğulu, Türkçe'de Tekil Olarak da Kullanılan (Algılanan) Kelimeler

 • ACÂYİP (Ar. ‘aceb “şaşmak”tan acіbe “insanı şaşırtan şey”in çoğul şekli ‘acā’ib)
 • AHBAP (Ar. ḥabіb “sevgili, dost”un çoğul şekli aḥbāb)
 • AHVAL (Ar. ḥāl’in çoğul şekli aḥvāl)
 • ÂİDAT (Ar. ‘ā’ide’nin çoğul eki -āt almış şekli ‘ā’idāt)
 • AKRABÂ (Ar. ḳarіb “yakın”ın çoğul şekli aḳribā > aḳrabā)
 • AKRAN (Ar. ḳirn “eş, denk”in çoğul şekli aḳrān)
 • ÂLÂ (Ar. ily, ely, elā’nın çoğul şekli ālā’)
 • AMBAR (Fars. enbār “dolu” < Ar. enbār “tüccarların mal ve eşyâ koyduğu odalar ve mağazalar)
 • AMELE (Ar. ‘āmil “işçi”nin çoğul şekli ‘amele)
 • ARÂZİ (Ar. arż’ın çoğul şekli arāżі)
 • ÂZÂ (Ar. ‘użv’un çoğul şekli a‘żā’)
 • BUDALA (Ar. bedіl “değişmiş olan, karşılık”ın çoğul şekli budelā’dan)
 • DİYAR (Ar. dār “ev, yer”in çoğul şekli diyār)
 • ECZÂ (Ar. cuz’un çoğul şekli eczā’)
 • EDEBİYAT (Ar. edebі > edebiyye’nin çoğul eki -āt almış şekli edebiyyāt)
 • EFKÂR (Ar. fikr’in çoğul şekli efkār)
 • EKÂBİR (Ar. ekber “çok büyük”ün çoğul şekli ekābir)
 • ELBİSE (Ar. libās “giyecek”in çoğul şekli elbise)
 • EMSAL (ﺍﻣﺜﺎﻝ) i. (Ar. miѕl “eş, benzer”in çoğul şekli emѕāl)
 • ENKAZ (Ar. niḳż – nuḳż “yıkıntı”nın çoğul şekli enḳāż)
 • ERBAP (Ar. rabb “sâhip”in çoğul şekli erbāb)
 • ESNAF (Ar. ṣinf “sınıf”ın çoğul şekli eṣnāf’tan)
 • ESTAR (Ar. sitr’in çoğul şekli estār)
 • ESVAP (Ar. ѕevb “giyecek, elbise”nin çoğul şekli eѕvāb)
 • EŞKIYÂ (Ar. şaḳі “haydut”un çoğul şekli eşḳiyā’)
 • EŞYÂ (Ar. şey’in çoğul şekli eşyā’)
 • EVLÂT (Ar. veled’in çoğul şekli evlād)
 • EVLİYÂ (Ar. velі’nin çoğul şekli evliyā’)
 • FİYAT (fі “paha, değer”den Ar. çoğul eki -āt ile fі’āt)
 • FUKARÂ (Ar. faḳіr’in çoğul şekli fuḳarā’)
 • GARÎBAN (Ar. ġarіb ve Fars. çoğul eki -ān ile ġarіbān)
 • HADEME (Ar. ḫādim “hizmet eden”in çoğul şekli ḫademe)
 • HAVÂDİS (Ar. ḥādiѕ ve ḥādiѕe’nin çoğul şekli ḥavādis)
 • ISRAR (Ar. ṣarr’dan iṣrār)
 • İTTİFAK (Ar. vefḳ “muvâfık olmak, uygun gelmek”ten ittifāḳ)
 • KİBAR (Ar. kebіr “büyük, yaşlı; şerefli, ulu”nun çoğul şekli kibār)
 • MESÂÎ (Ar. sa‘y “çalışmak”tan mes‘ā “çalışma, meslek”in çoğul şekli mesā‘і)
 • MEVT (Ar. meyyit “ölü”nün çoğul şekli mevtā)
 • MÜJGÂN (Fars. muje “kirpik”in çoğul şekli mujegān > mujgān)
 • NAZARİYAT (Ar. naẓariyye’nin çoğul eki -āt almış şekli naẓariyyāt)
 • NÜFUS (Ar. nefs’in çoğul şekli nufūs)
 • RUMUZ (Ar. remz’in çoğul şekli rumuz) SAHÂBE (Ar. ṣāḥib “arkadaş, dost” ve ṣaḥābі’nin çoğul şekli ṣaḥābe)
 • SEKERAT (Ar. sekre “sarhoşluk”un çoğul eki -āt almış şekli sekerāt)
 • SIBYAN (Ar. ṣabі’nin çoğul şekli ṣibyān)
 • SİYER (Ar. sіret’in çoğul şekli siyer)
 • TÂDÎLÂT (Ar. ta‘dіl ve çoğul eki -āt ile ta‘dіlāt)
 • TAHRÎBAT (Ar. taḫrіb ve çoğul eki -āt ile taḫrіbāt)
 • TAHSÎSAT (Ar. taḫṣіṣ ve çoğul eki -āt ile taḫṣіṣāt)
 • TALEBE (Ar. ṭālib “isteyen, öğrenci”nin çoğul şekli ṭalebe)
 • TEB’A (Ar. tābi‘ “uyan, tâbi olan”ın çoğul şekli teba‘a)
 • TÜCCAR (Ar. tācir’in çoğul şekli tüccār)
 • UKALÂ (Ar. ‘āḳil “akıllı”nın çoğul şekli ‘uḳalā’)
 • USÛL (Ar. aṣl’ın çoğul şekli uṣūl)
 • VUKŪAT (Ar. vuḳū‘un çoğul eki -āt almış şekli vuḳū‘āt)

Not: Derleme çalışması, İlhan Ayverdi’nin Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ünden yapılmıştır.

Share Share Editor: editor | Posted: 2015/12/21 | Views: 25854

Comments

6 + 5 =
Eren 07/29/2023 04:30:42
Birisi “faaliyet ve fiil unutulmuş” demiş. Yanlış bilgi vermeyin yorumlarınızda. Faal kelimesi fiilin çoğulu değildir. Fiilin çoğulu “efal” olur.
Name 05/18/2020 10:17:01
Listeye MAHLUKAT, BAHARAT, EBAT ve EVRAK'ı da ekleyebiliriz
Cem Rifat Sey 02/26/2020 11:35:19
Faaliyet ve fiil unutulmuş.
Ana Sayfa | Arama | İletişim

Bu site Net Diksiyon © ürünüdür. İçerdiği bilgiler, (kitap, yazılı dokuman, web sitesi vs. olarak) izin almadan yayınlanamaz.

Editor