Çoğulu, Türkçe'de Tekil Olarak da Kullanılan (Algılanan) Kelimeler

 • ACÂYİP (Ar. ‘aceb “şaşmak”tan acіbe “insanı şaşırtan şey”in çoğul şekli ‘acā’ib)
 • AHBAP (Ar. ḥabіb “sevgili, dost”un çoğul şekli aḥbāb)
 • AHVAL (Ar. ḥāl’in çoğul şekli aḥvāl)
 • ÂİDAT (Ar. ‘ā’ide’nin çoğul eki -āt almış şekli ‘ā’idāt)
 • AKRABÂ (Ar. ḳarіb “yakın”ın çoğul şekli aḳribā > aḳrabā)
 • AKRAN (Ar. ḳirn “eş, denk”in çoğul şekli aḳrān)
 • ÂLÂ (Ar. ily, ely, elā’nın çoğul şekli ālā’)
 • AMBAR (Fars. enbār “dolu” < Ar. enbār “tüccarların mal ve eşyâ koyduğu odalar ve mağazalar)
 • AMELE (Ar. ‘āmil “işçi”nin çoğul şekli ‘amele)
 • ARÂZİ (Ar. arż’ın çoğul şekli arāżі)
 • ÂZÂ (Ar. ‘użv’un çoğul şekli a‘żā’)
 • BUDALA (Ar. bedіl “değişmiş olan, karşılık”ın çoğul şekli budelā’dan)
 • DİYAR (Ar. dār “ev, yer”in çoğul şekli diyār)
 • ECZÂ (Ar. cuz’un çoğul şekli eczā’)
 • EDEBİYAT (Ar. edebі > edebiyye’nin çoğul eki -āt almış şekli edebiyyāt)
 • EFKÂR (Ar. fikr’in çoğul şekli efkār)
 • EKÂBİR (Ar. ekber “çok büyük”ün çoğul şekli ekābir)
 • ELBİSE (Ar. libās “giyecek”in çoğul şekli elbise)
 • EMSAL (ﺍﻣﺜﺎﻝ) i. (Ar. miѕl “eş, benzer”in çoğul şekli emѕāl)
 • ENKAZ (Ar. niḳż – nuḳż “yıkıntı”nın çoğul şekli enḳāż)
 • ERBAP (Ar. rabb “sâhip”in çoğul şekli erbāb)
 • ESNAF (Ar. ṣinf “sınıf”ın çoğul şekli eṣnāf’tan)
 • ESTAR (Ar. sitr’in çoğul şekli estār)
 • ESVAP (Ar. ѕevb “giyecek, elbise”nin çoğul şekli eѕvāb)
 • EŞKIYÂ (Ar. şaḳі “haydut”un çoğul şekli eşḳiyā’)
 • EŞYÂ (Ar. şey’in çoğul şekli eşyā’)
 • EVLÂT (Ar. veled’in çoğul şekli evlād)
 • EVLİYÂ (Ar. velі’nin çoğul şekli evliyā’)
 • FİYAT (fі “paha, değer”den Ar. çoğul eki -āt ile fі’āt)
 • FUKARÂ (Ar. faḳіr’in çoğul şekli fuḳarā’)
 • GARÎBAN (Ar. ġarіb ve Fars. çoğul eki -ān ile ġarіbān)
 • HADEME (Ar. ḫādim “hizmet eden”in çoğul şekli ḫademe)
 • HAVÂDİS (Ar. ḥādiѕ ve ḥādiѕe’nin çoğul şekli ḥavādis)
 • ISRAR (Ar. ṣarr’dan iṣrār)
 • İTTİFAK (Ar. vefḳ “muvâfık olmak, uygun gelmek”ten ittifāḳ)
 • KİBAR (Ar. kebіr “büyük, yaşlı; şerefli, ulu”nun çoğul şekli kibār)
 • MESÂÎ (Ar. sa‘y “çalışmak”tan mes‘ā “çalışma, meslek”in çoğul şekli mesā‘і)
 • MEVT (Ar. meyyit “ölü”nün çoğul şekli mevtā)
 • MÜJGÂN (Fars. muje “kirpik”in çoğul şekli mujegān > mujgān)
 • NAZARİYAT (Ar. naẓariyye’nin çoğul eki -āt almış şekli naẓariyyāt)
 • NÜFUS (Ar. nefs’in çoğul şekli nufūs)
 • RUMUZ (Ar. remz’in çoğul şekli rumuz) SAHÂBE (Ar. ṣāḥib “arkadaş, dost” ve ṣaḥābі’nin çoğul şekli ṣaḥābe)
 • SEKERAT (Ar. sekre “sarhoşluk”un çoğul eki -āt almış şekli sekerāt)
 • SIBYAN (Ar. ṣabі’nin çoğul şekli ṣibyān)
 • SİYER (Ar. sіret’in çoğul şekli siyer)
 • TÂDÎLÂT (Ar. ta‘dіl ve çoğul eki -āt ile ta‘dіlāt)
 • TAHRÎBAT (Ar. taḫrіb ve çoğul eki -āt ile taḫrіbāt)
 • TAHSÎSAT (Ar. taḫṣіṣ ve çoğul eki -āt ile taḫṣіṣāt)
 • TALEBE (Ar. ṭālib “isteyen, öğrenci”nin çoğul şekli ṭalebe)
 • TEB’A (Ar. tābi‘ “uyan, tâbi olan”ın çoğul şekli teba‘a)
 • TÜCCAR (Ar. tācir’in çoğul şekli tüccār)
 • UKALÂ (Ar. ‘āḳil “akıllı”nın çoğul şekli ‘uḳalā’)
 • USÛL (Ar. aṣl’ın çoğul şekli uṣūl)
 • VUKŪAT (Ar. vuḳū‘un çoğul eki -āt almış şekli vuḳū‘āt)

Not: Derleme çalışması, İlhan Ayverdi’nin Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ünden yapılmıştır.

Share Share Editor: editor | Posted: 2015/12/21 | Views: 8592

Comments

1 + 6 =
Ana Sayfa | Arama | İletişim

Bu site Net Diksiyon © ürünüdür. İçerdiği bilgiler, (kitap, yazılı dokuman, web sitesi vs. olarak) izin almadan yayınlanamaz.

Editor
radyo dinle aşı takvimi podcast multimedia blog bedava dinle izle kongreler online müzik dinle selected videos nasheed music videos