Bazı Eş Kökenli Kelimeler

Kelimelerin türediği kökü bulmak, anlam için bir kazı çalışmasıdır. Aynı kökten türeyen kelimeler, terim (ıstılahî) anlam kazansa da anlam akrabalığı sürer.

'k-d-r'dan türeyen eş kökenliler (bazıları):

kader, kadar takdir, miktar, iktidar, kadir, kudret, mukadder, muktedir

'kaa-me' fiilinden türeyen eş kökenliler (bazıları):

kıyam, kıyamet, ikame, ikamet, istikamet, kaim, kavim, kaymakam, kıvam, kıymet, makam, mukavemet, takvim, kayyum, kâmet

Share Share Editor: editor | Posted: 2013/01/23 | Views: 4057

Comments

16 + 2 =
Ana Sayfa | Arama | İletişim

Bu site Net Diksiyon © ürünüdür. İçerdiği bilgiler, (kitap, yazılı dokuman, web sitesi vs. olarak) izin almadan yayınlanamaz.

Editor