Teşvi-ği-mize Ne Oldu Stoğumuz mu Bitti (Yumuşamayan Sert Sessizler)

1- Bazı alıntı kelimeleri (Arapça'dan geçenler ağırlıkta olmak üzere), ek almış haliyle, yazarken/telaffuz ederken ünsüz yumuşatması yap(a)mayız.

YANLIŞ
'Prim teşviği aldım, evrağı bulmadım, ittifağın zemini, hukuğun üstünlüğü, Kur'an'ın ahlağıyla, layığını buldu, mahluğa bak!, emlağın tamamı, istimlağın ardından, tahriğe kapıldı, erzağı yükledi, tebriğe değer, taziğiyle patladı"

DOĞRU
Hakkı HUKUKU bilmeyen, komşum olacak o ecnebi MAHLUKUN TAZYİKİNE tahammülüm kalmamış olacak ki, TEBRİKE değer bir iş yaparak pirim TEŞVİKİ alınca, ilk işim mühim EVRAKI bir çantaya, bir kaç günlük ERZAKI da bir keseye doldurarak arabaya yüklemek oldu. İSTİMLAKTEN kurtarabildiğim bana ait EMLÂKİN tamamını, işi, TAHRİKE kapılmadan, İTTİFAKI bir kenara bırakmadan, LAYIKIYLA yapacak AHLAKINA güvendiğim birine devredip veda ettim köye.

2- Tek heceli bir kısım Tükçe ve yabancı dillerden gelmiş kelimeler de ek alınca yumuşamaz: 'Buğday stoğumuz' yerine Buğday STOKUMUZ daha doğru bir kullanım. Tank-ı, kök-ü, tek-i, sert-ten vb.
(Ancak, tek heceli olduğu hâlde sonundaki ünsüzü yumuşayan kelimeler de vardır: yurt / yurdu, but / budu, dip / dibi, gök / göğü, kap / kabı, kurt / kurdu vb.)

Notlar

1-Doğrulama kaynakları
Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İlhan Ayverdi (Kubbealtı)
Büyük Türkçe Sözlük (TDK)
Telaffuz Sözlüğü, Şener Mete (TRT)
2-Doğru örnek cümlesi bana ait, çalışmam çıkana kadar kullanılmazsa sevinirim:)), kullanılırsa sevinmem demektir bu..

Nisan Kumru

Share Share Editor: editor | Posted: 2012/12/09 | Views: 20603

Comments

11 + 1 =
Ana Sayfa | Arama | İletişim

Bu site Net Diksiyon © ürünüdür. İçerdiği bilgiler, (kitap, yazılı dokuman, web sitesi vs. olarak) izin almadan yayınlanamaz.

Editor