İlk Kelimesi İsmin 'i' Hâliyle Kullanılması Gereken Kalıplar

[Resmî (hukuk, protokol vb.) dilde kullanılan bazı eski sıfat ve isimler]

  • TEŞRİF: (isim) Bir yeri onurlandırma. "Dünyayı teşriflerinin yıl dönümü vesilesiyle...", "Sayın Bakanın kürsüyü teşriflerini arz ederim", "Hanemizi teşrif ettiler." ('Dünyaya teşrif' değil)
  • MÜTEAKİP: (Zarf) Birbiri ardınca gelen, birbirini tâkip eden. "Cenaze, İkindi namazını müteakip" ('Namazına müteakip' değil)
  • HAİZ: (Sıfat) Sahip, malik taşıyan. "Bu vasıfları haiz öğretmenler arıyordu" ('Vasıflara haiz' değil)
  • MUHTEVİ: (Sıfat) Kendinde toplayan, içine alan, kapsayan. "Bu belge tüm emirleri muhtevidir." ('Anlamlara muhtevi' değil)
  • HAVİ: (Sıfat) İçine alan, içinde bulunduran, içeren. "Zehirli maddeleri havi kaplar..." ('Maddelere havi' değil)
  • CAMİ: (Sıfat) Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran. "Meseleyi efradını cami bir şekilde izah etti.." efradını cami" "Tüm şartları cami bir piyes yazıldı." ('Hepsine camidir' değil)
  • DERUHTE ETMEK: Üzerine almak, üstlenmek, yüklenmek. "Devlet kademesinde fevkalade ehemmiyeti haiz vazifeleri deruhte etmiş bir insandı" ('Vazifelere deruhte etti' değil)

Nisan Kumru

Share Share Editor: editor | Posted: 2016/02/17 | Views: 3225

Comments

1 + 2 =
Ana Sayfa | Arama | İletişim

Bu site Net Diksiyon © ürünüdür. İçerdiği bilgiler, (kitap, yazılı dokuman, web sitesi vs. olarak) izin almadan yayınlanamaz.

Editor
radyo dinle aşı takvimi podcast multimedia blog bedava dinle izle kongreler online müzik dinle selected videos nasheed music videos